et|icon_phone|
Bizi Arayabilirsiniz

0312-939-8610

et|icon_clock_alt|}
Çalışma Saatlerimiz

Hafta içi 09.00-18.00

01- E-İhracat Nedir, Türkiye İçin Neden Önemlidir?

İÇİNDEKİLER E-ihracatın Farkı Nedir?E-ihracat Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Neden Önemlidir?E-ihracat Türkiye İçin Neden Kritik?Türkiye’nin Konumu ve İhracat Hedefleri E-ihracatın Farkı Nedir? E-ihracatın, şimdiye kadar herkesin yalnızca “ihracat” olarak bildiği, geleneksel ihracattan farkı, satışın kurumsal müşterilerden çok bireysel müşterilere yapılıyor olmasıdır. Geleneksel ihracatta gemilerle paletler dolusu ürün gönderilebilirken, e-ihracatta az sayıda ürün uçakla gönderilir. Geleneksel ihracatta […]

Burak Seyman tarafından yazılmıştır.

March 6, 2020 tarihinde

E-ihracatın Farkı Nedir?

 • E-ihracatın, şimdiye kadar herkesin yalnızca “ihracat” olarak bildiği, geleneksel ihracattan farkı, satışın kurumsal müşterilerden çok bireysel müşterilere yapılıyor olmasıdır.
  • Geleneksel ihracatta gemilerle paletler dolusu ürün gönderilebilirken, e-ihracatta az sayıda ürün uçakla gönderilir.
  • Geleneksel ihracatta gümrük süreçleri zahmetli ve uzun sürebilirken, e-ihracatta “mikro ihracat” prosedürü ile ürünler yurtdışındaki müşteriye ETGB adındaki tek bir belgeyle gönderilebilir.
 • E-ihracatın e-ticaretten farkı ise, ürün satışının yurtdışındaki müşteriye yapılıyor olmasıdır. Bu amaçla kullanılacak e-ihracat platformları hedef müşteri kitlesinin dilini ve para birimini kullanır.

E-ihracat Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Neden Önemlidir?

 • Güçlü bir ekonominin ilk şartı değer üretmektir. Bu değer herhangi bir ürün ya da hizmet olarak sunulabilir ve bu sunum bir marka değeri ile sürekli desteklenmelidir.
 • Çıktısı ürün olan değer üretimini incelediğimizde, gelişmekte olan ülkelerdeki iş gücü ve üretim maliyetlerinin gelişmiş ülkelere göre daha düşük olduğunu görürüz.
 • İşte bu ucuza mal edilen ürünleri, sunulan değere ihtiyaç duyan ve maliyetinden çok daha yüksek meblağlara satın almaya hazır kişilere ulaştırmak mümkün olursa az çabayla büyük sonuçlar elde edilebilir. E-ihracat da tam bu aşamada devreye girmekte ve ülkenin ekonomisi bakımından kaldıraç işlevi görmektedir.

E-ihracat Türkiye İçin Neden Kritik?

 • Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğu ve Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değeri düşünüldüğünde, ülkemizde üretim yapmanın gelişmiş ülkelerdekine göre ne kadar ucuz olduğunu görebiliriz. Üretim teknolojimiz, uygulama gücümüz ve zamanımız da var. Hatta bazı ürün gruplarında ustalaşmış haldeyiz, kimse elimize su dökemiyor. Geriye kalan, bu ürünleri doğru araçlarla doğru hedef pazarlara sunmak.
 • Söz gelimi, Türkiye’de 1 ABD Doları’na mal edilen bir ürün ABD’deki e-ticaret siteleri aracılığıyla 20 ABD Doları’na satılabilir; lojistik ve reklam gibi diğer maliyetlerin çıkarılmasıyla bir üründen 10 ABD Doları kâr elde edilebilir (Evet, %1000 yatırım getirisinden bahsediyorum).
 • Dünya internet kablolarıyla birbirine bağlanmış bir köy halini almışken, bu köyün evleri olarak görülebilecek ülkelerde ev içerisindeki ahaliyle ticaret yapmaya çalışmak boşunadır. Bir evde üretilen ürün hemen komşu evde 10 katı değer görebilirken yapmamız gereken şey diğer evlerin kapısını çalarak ürünümüzü sunmaktır.
 • Şuan sahip olduğumuz kaynaklar dünyanın bir ucundaki müşterilere ürünlerimizi göstermemize, anlatmamıza ve satmamıza imkân sağlıyor. Bu imkânı kullanarak Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek hem toplumsal refahı arttıracak hem de ülkenin ekonomik gelişimini hızlandıracaktır.

Türkiye’nin Konumu ve İhracat Hedefleri

 • Sevindirici bir gelişme ki Türkiye’nin hem ihracat hacmi hem de e-ihracat hacmi her geçen sene artıyor.
 • Türkiye’nin 2017’deki toplam ihracat hacmi 157 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşmişken, e-ihracat bunun içerisinde 500 Milyon ABD Doları hacim ve %0.3’lük payla yer almıştır. Türkiye’nin 2023 yılındaki e-ihracat hedefi ise 2.5 Milyar ABD Doları olarak açıklanmıştır.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/63f70196-95b1-4643-983e-300d7646211c/Untitled.png
 • Ancak ihracatımızın arttığı kadar, hatta çoğunlukla daha fazla, ithalatımız da artmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri, ithalatımızın katma değeri yüksek olan ürünlerden; ihracatımızın ise katma değeri düşük ya da hiç olmayan ürünlerden oluşması. Ülke içerisinde katma değeri yüksek ürünler de üretiyoruz ancak bu ürünleri son kullanıcıya ulaştırmak konusunda zorluklar yaşıyoruz.
 • İşte e-ihracat ile bu katma değeri yüksek ürünleri doğrudan hedef pazardaki müşterilere gösterebilir, tanıtabilir ve satabiliriz. Velhasılı kelam, ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz ve gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmemiz için e-ihracatı bir araç olarak kullanmamız şarttır.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı da bu gerekliliği görmüş ve e-ihracat sürecini kolaylaştırmak için “Mikro İhracat” adındaki kolay ve hızlı ihracat prosedürünü geliştirmiştir.
 • Mikro ihracat nedir, nasıl yapılır bir sonraki yazıdan devam edeceğiz.

Yeni yazı yayımladığımızda size haber vermemizi ister misiniz?

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *